Verbouwing woning Beekbergen

De gewenste uitbreiding bestaat uit een tuingerichte woonkamer en een extra slaapkamer. De bestaande woning is karak­teristiek in zijn vormgeving met dak­­vlakken die deels tot aan de grond doorlopen. Dit is in de vorm­geving en materia­lisering van de uitbreiding versterkt door de vorm te volgen en één materiaal voor zowel gevel als dak toe te passen.

Scroll to Top