Ruimte inhoud geven

Architectuur

Verder denken dan de standaard ideeën.
Wilt u dat ook?

Delta architectuur en bouwtechniek voor alle bouw­kun­dige ontwerpen en bouwtechnische adviezen

Delta architectuur en bouwtechniek

  • realiseert architectuur met een zo hoog mogelijke kwaliteit in zowel esthetische, functionele als tech­nische zin.
  • is persoonlijk betrokken en zakelijk.
  • richt zich op de verwezen­lijking van uw bouwplannen. Hierbij staan uw wensen voorop. Delta­archi­tectuur ontneemt de zorgen van ontwerp en vergunningen tot aan­besteden en bouwen voor uw droomplan. Het resultaat is altijd persoonlijke architectuur.
  • richt zich op de techniek achter uw ontwerp voor het verkrijgen van vergun­nin­gen zoals vereiste energieprestatie- en milieu­pres­tatie­berekeningen. Afstemming van het plan op de bere­kenings­resultaten gebeurt altijd op basis van de ont­werp­uit­gangs­punten. Techniek in dienst van de architectuur.

Missie

Het maken van architectuur die zich wortelt in haar locatie. Ieder gebouw verankert zich in de huidige tijd met herken­nings­punten uit het verleden. Daardoor ontstaat een vanzelf­sprekend­heid van het gebouwde, die waarde toevoegt aan onze cul­tuur­his­torie. De waarde is gelaagd en bestaat uit belevingswaarde, emotionele, culturele en financiële waarde. Het doel is dat bewoners en gebruikers zich kunnen identificeren met en hechten aan het gebouw en de plek.

Visie

Delta architectuur wil met passie en plezier projecten realiseren die uit­blin­ken op alle niveaus, waarbij de grondhouding is dat:

Architectuur een middel is en geen doel. Architectuur dienstbaar is aan de gebruiker. De gebruiker is de feitelijke gebruiker van het gebouw, de opdracht­gever, maar ook de toevallige passant en de samenleving.

Architectuur is:

voor de samenleving het middel om:

  • cultureel uitdrukking te geven aan haar karakter en complexiteit.

voor de passant het middel om:

  • zich cultureel te kunnen spiegelen (waar sta ik);
  • zich te oriënteren (waar ben ik).

voor de opdrachtgever het middel om:

  • uitdrukking te geven aan haar visie;
  • haar missie optimaal te kunnen uitvoeren.

voor de feitelijke gebruiker het middel om:

  • goed te kunnen functioneren.

Architectuur is zuiver en solide. Zuiver in betekenis, in herkenbaarheid en in de totstandkoming. Solide in kwaliteit en functionaliteit.

Historie

Delta architectuur en bouwtechniek is in 2012 opgericht door Ronald Wieggers (1971). Sinds 1996 ben ik werkzaam geweest bij diverse architectenbureaus waarbij altijd de maakbaarheid van het ontwerp centraal stond. Wat ik daaraan toevoeg is de menselijke maat van de bewoner, gebruiker, opdrachtgever en ook de bouwer; de timmerman en de metselaar.

De afgelopen jaren ben ik betrokken geweest bij de realisatie van woningen, woon-zorgprojecten, bedrijfsgebouwen en culturele gebouwen variërend in bouwkosten van € 10.000 tot €.15.000.000. Ik werk in variërende samenstelling samen met een vaste groep architecten, projectleiders, tekenaars en constructeurs. Delta architectuur is aangesloten bij de BNA (Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus).

Werkwijze

Delta architectuur werkt op alle schaal- en sfeergebieden van architectuur (ook stedenbouw en interieur). De uitdaging om bij elke opgave steeds opnieuw in te spelen op andere mensen met een andere vraag, andere locatie en een ander budget inspireert me. Het resultaat daarvan is zichtbaar in het grote diversiteit van de gerealiseerde projecten.

Delta architectuur levert dienstverlening, die een zo breed mogelijk scala van de bouw omvat. Onderdelen zijn massa­stu­dies, haal­baar­heids­onder­zoeken, ontwerpen, technische uitwerking, bouw­mana­ge­ment en technische onder­steuning.

Delta architectuur is flexibel, met een open blik en in staat de es­sentie van de vraag te doorgronden en het daar uit volgende proces te beheersen. Delta architectuur is aangesloten bij een net­werk van keten­part­ners waarin allerlei vormen van deskundigheid aan pro­ces­sen kunnen worden toegevoegd, al naar gelang de vraagstelling.

Delta architectuur is bouwkundig onder­legd en beheerst proces- en orga­ni­satie­technieken op het gebied van kwaliteit, tijd en geld.
Het continueren en steeds verbeteren van voornoemde aspecten is belangrijker dan het bij elk project zien te komen tot een spectaculaire architectonische prestatie; functionaliteit en maakbaarheid staan voorop. Een goede procesbeheersing en de bereidheid om samen met anderen gecompliceerde problemen op te lossen leggen het fundament voor een goed architectonische resultaat.

Scroll to Top