Ontwerptekening - Uitbreiding woning Apeldoorn

Uitbreiding woning Apeldoorn

Een bad­kamer en een derde slaap­kamer op de ver­die­ping was de uitdruk­­kelijke wens bij de uit­brei­dings­plannen voor dit ken­mer­kende arbei­ders­woninkje. Verplaatsen van de trap, een ingrij­pende aanpas­sing, was nood­zakelijk om op de verdie­ping een prettige inde­ling te krijgen. Op de begane grond leverde deze aan­pas­sing een meer heden­daag­se indeling van de woning op, die past bij de gewenste leefwijze van de gebrui­kers.

Om construc­tieve ingrepen te mini­mali­seren is gekozen voor een opbouw in hout­skelet­bouw. Dit sloot ook aan bij de zelf­bouw­wens van de opdracht­gever, waar­door kosten be­spaard kon­den worden.

De nieuwe gevel is bekleed met stalen plank­pro­fie­len, onder­houds­arm en contras­terend met de bestaan­de woning. De woning is ontdaan van latere uit­bouwen en aan­pas­singen, zodat de vor­men van de oude woning en de nieuwe uitbreiding zuiver her­ken­baar zijn.

Scroll to Top