Nieuwbouw woning Apeldoorn

Nieuwbouw woning Apeldoorn

Dit op te richten land­goed is al zes generaties in het bezit van de familie. Nu doet zich de kans voor om de laatste twee doch­ters zich met hun gezin te laten vesti­gen op het land­goed. Voor­waarde om twee wonin­gen te bouwen is dat er een land­schaps­plan moet worden ontwik­keld.

Op het landgoed past een T-boerderij met kap­schuren goed in het gebouwde ensemble en de Pro­gram­ma’s van Eisen van de gezin­nen passen naad­loos in deze hoofd­vorm.

Het land­schaps­plan sluit hier op aan en ver­sterkt en ver­vlecht de land­schap­pelijke inpas­sing met de gebouwen. Het erf, de tuin en de boom­gaard vinden op logische wijze hun plek rondom de wonin­gen.

De wonin­gen zijn moder­ne invul­lingen van een T-boerderij en wonen op de deel. De kleur- en mate­riaal­keuze versterkt de band tussen heden en ver­leden. En zo vinden twee gezin­nen en de zeven­de gene­ra­tie hun thuis op het land­goed.

Scroll to Top