Nieuwbouw DC Bleiswijk

In dit distributiecentrum zijn meerdere gebruikers gehuisvest met enerzijds een pure opslag- en distributiefunctie en anderzijds een retourenstroom met bewerking van inkomende medische goederen. Onafhankelijke en gescheiden verkeersstromen zijn cruciaal voor de bedrijfsvoering van de gebruikers. Het ontwerp voorziet in een heldere natuurlijke splitsing van alle verkeersstromen, zodat de kans op menselijke fouten bij voorbaat is geminimaliseerd. In het ontwerp is de opbouw van het distributiecentrum verregaand gestandaardiseerd en geoptimaliseerd met behoud van flexibiliteit voor de gebruikers en voor eventueel benodigde aanpassingen in de toekomst. Het gebouw is rationeel en economisch opgebouwd, zonder dat dit ten koste van het adaptief vermogen gaat.
Scroll to Top