Nieuwbouw coachhuis Utrecht

Het ontwerpen van een coachhuis is de basisopgave van dit plan. In de tuin van de opdrachtgever moet een coachhuis met spreekkamers worden gerealiseerd om invulling te geven aan de wens om interactie tussen verschillende coaches te bewerkstelligen. Geluidwering en privacy zijn randvoorwaarden die hierbij een grote rol spelen. Het is de wens om het coachhuis in de toekomst eenvoudig om te kunnen bouwen naar een zorgwoning op het moment dat dat nodig mocht zijn. Daarnaast speelt de bestemmingsplan eis dat bebouwingsruimte alleen voor een ondergeschikt bijgebouw mag worden gebruikt. Hieronder vallen een berging / garage en ook een kantoor-aan-huis. Met al deze randvoorwaarden is een coachhuis ontworpen dat in eerste aanblik op een berging lijkt. De kleurstelling, eenvoudige vormentaal en materialisering passen allemaal in die typologie. Toch, bij een tweede blik, maken de grote raampartijen gericht op de openbare ruimte duidelijk dat het hier niet om een berging gaat.
Scroll to Top