Dennenheuvel Epe

Dennenheuvel Epe

Door aanpassing van het straat­profiel moest par­keren op eigen ter­rein zijn plek vinden. Dit is in een land­schaps­plan verwerkt, maar had tot gevolg dat gas­ten bij aan­komst de oude stal­len en de laad- en los­ruim­te met lege kratten en afval­contai­ners als eerste zouden zien. Geen prettig welkom!

Deze “achterkant” heeft een repre­sen­tatief uiterlijk gekre­gen door de stal­len en de bergin­gen achter een geslo­ten hou­ten wand te plaat­sen. Door de dek­latten te laten versprin­gen in afstand en afme­ting heeft de gevel een aan­raakbare uitstra­ling. De deuren zijn volledig blind in de gevel opge­nomen, alleen het in de maat van de dek­lat­ten passende RVS deur­beslag verraad de toe­gangen.

De plattegrond volgt optimale zicht­lijnen en maximale bouw­lijnen en wordt daarmee dia­mant­vormig. Het dak is met sedum begroeid om het zicht van­uit de hotel­kamers zo aan­genaam mogelijk te maken. De dakhelling is zo gemaakt dat ook hier optimale zicht­lijnen en maximale bouw­lijnen zijn opge­zocht.

Scroll to Top