Verbouwing CODA Apeldoorn

Nieuwbouw entree CODA te Apeldoorn

CODA Apeldoorn

Tussen het CODA museum en de bi­blio­theek is een nieuwe entree verrezen naar ontwerp van Hans Ruijssenaars. Wij hebben de bouw­ver­gun­ning verzorgd voor deze inbrei­ding. De aansluiting op het museum en de bi­blio­theek met ver­schil­len­de vloer­hoog­tes, mate­rialen en hoeken vormde de grootste uit­daging. De bestaande panden met de nieuwe aan­slui­tingen zijn tot in detail uitge­werkt.

De com­plexiteit en grote diver­siteit aan toe te passen mate­rialen resulteerde in een vervolg­opdracht voor de aannemer om de werk­teke­ningen en uitvoe­ringsdetails te verzorgen. Zelfs de pro­duc­tietekeningen en de mon­tage­volgorde van de gela­mi­neer­de liggers hebben wij voor de aan­nemer verzorgd.

Tijdens de uitvoering hebben wij voor Avenir Projects de bouw­bege­leiding verzorgd voor CODA Entree en het gelijk­tijdig te verbouwen CODA Café naar ontwerp van Archi­tec­tuur­­studio Herman Herzberger. De grootste uit­daging was hier om binnen de beperkte tijd beide projecten met een zeer groot aantal partners goed af te stemmen en geza­menlijk tot een goed eind­resultaat te brengen.

Wilt u meer informatie over dit project neem dan contact met ons op.

CODA Apeldoorn

Scroll to Top